Mikrodata

Mikrodata se používají v HTML5 pro označení významu obsahu stejně jako mikroformáty nebo RDFa. Pro popis položky (item) se používají slovníky. Vlastnosti položky se popisují pomocí páru jméno-hodnota.

Celý příspěvek

RDFa

Dalším možným způsobem jak označit obsah pro stroje nebo vyhledávače je použít formát RDFa (RDF in Attributes). Ten rozšiřuje samotné RDF (Resource Description Framework).

Celý příspěvek

Mikroformáty

V předchozím příspěvku jsem zmínil formáty pro sémantické označení obsahu. Pomocí mikroformátů lze označit obsah webových stránek a umožnit tak strojům číst jeho význam.

Celý příspěvek

Mikrodata, mikroformáty a RDFa

Mikrodata, mikroformáty a RDFa se používají k sémantickému označení obsahu webových stránek. Vyhledávače a jiné programy používají tyto formáty pro lepší pochopení jejich významu. Tím umožňují ve výsledcích vyhledávání nabízet relevantnější výsledky na dotaz uživatele.

Celý příspěvek