Správa upozornění

Můžete sledovat komentáře k příspevku Asynchronní a odložené zpracování JavaScriptu – atributy async a defer bez nutnosti komentování. Stačí jen zadat svoji emailovou adresu.